Intrebari si raspunsuri

Conform Metodologiei de selectie PA sunt eligibili pt finantare tineri care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani
 • Sa fie inscris in grupul tinta a proiectului
 • Sa fie inregistrat si profilat de SPO cu nivel de ocupabilitate A - Usor Ocupabil
 • Sa aibe domiciliu sau resedinta in regiunile de dezvoltare vizate de proiect
 • Au participat la cursurile de formare si au obtinut certificat de absolvire a cursurilor de formare in competente antreprenoriale recunoscut de Autoritatea Natională pentru Calificări (ANC), obtinut in cadrul proiectului
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul apelului “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”.
 • Asociatul trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si castigatorul planului de afaceri. A doua persoana se poate cuprinde ca administrator dar nu ca si asociat.

Da, atata timp cat persoana angajata nu depaseste norma de muncă de 12 ore pe zi si este in conformitate cu descrierea sectiunii de resurse umane din planul de afaceri.

Da.

Bugetul/proiectiile financiare depus/depuse pentru obtinerea finantarii vor fi exprimate doar in LEI.

Da. Anexa 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară din cadrul Metodologiei de concurs.

Link-ul de descarcare a fisierului il puteti gasi aici:

Descarca Grila de Evaluare

Da, franciza este eligibila in cadrul proiectului. Firma se infiintează in cadrul proiectului si sunt prevazute in cadrul planului cheltuielile aferente francizei.

In cadrul proiectului vor fi finantate doar societati de tip SRL.

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. Exemple generale:

 • metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/etnice;
 • metode inovatoare de combatere a discriminării;
 • valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;
 • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.
 • crearea și consolidarea de parteneriate, rețele și platforme de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor și incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel national/ regional/ local pentru susținerea grupului țintă POCU și a oricăror persoane interesate, cu resurse privind înființarea și dezvoltarea afacerilor;
 • aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
 • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

Conform Anexei 5 - Lista orientativă cheltuieli eligibile din cadrul Metodologiei de concurs PA, pct. 4 “Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri și imobile) obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;” cheltuiala aferentă achiziției de imobile NU este eligibilă.

Conform ”Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up” - Intrebarea 56. Cheltuielile cu achiziționarea de containere, căsuțe de camping sau hale sunt considerate cheltuieli eligibile? Răspuns: Cheltuielile cu achiziționarea de containere, căsuțe de camping, etc pot fi cheltuieli eligibile cu condiția ca pentru instalarea acestora sa nu fie necesară autorizație de construcție. De exemplu, dacă pentru montarea unei hale este necesară autorizație de construcție, atunci înseamnă că aceasta se încadrează la categoria construcții, nefiind cheltuială eligibilă.
Conform ”Cap. 7 Alte cerințe și condiții conform cererii de finanțare și ghidului Viitor pentru tinerii NEETs II” - din Metodologia de selecție a planurilor de afaceri „Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.”

Codurile CAEN menționate nu fac parte din “Anexa 6 - Coduri CAEN exceptate de la finanțare”, astfel încât se poate depune plan de afaceri pe aceste coduri CAEN.

Conform ”Anexei 5 - Lista orientativă cheltuieli eligibile din cadrul Metodologiei de concurs PA”, pct.4 “Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri și imobile) obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor;” cheltuiala aferentă achiziției de echipamente este eligibilă, și se primește punctaj pentru achiziția de echipamente necesare derulării activității. Conform grilei de evaluare se acordă punctaj dacă se face dovada conform bugetului ca peste 60% din subvenție este destinat pentru achiziția de echipamente.

Dacă întrebarea se referă la achiziția de spațiu atunci răspunsul este nu.

Se pot justifica cheltuielile prevăzute în planul de afaceri cu minim o ofertă pentru fiecare cheltuială.

Nu înțeleg foarte bine întrebarea!? Dacă se referă la locația unde se poate înființa societatea răspunsul este următorul: în cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 37 de planuri de afaceri, care vor fi implementate în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud Muntenia).

Beneficiarul, la solicitarea administratorului schemei de minimis va deschide un cont de grant, atasat la contul curent al firmei, in care va incasa banii. Pentru fiecare plata va fi nevoie de dubla semnatura, respectiv administratorul schemei de minims va autoriza fiecare plata initiata de dvs.

Afacerile infiintate trebuie sa functioneze minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni.Perioada de sustenabilitate presupune continuitatea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea implementarii. In cazul in care nu se vor respecta conditiile si pe perioada de sustenabilitate se va returna subventia acordata.

Te informam ca ne-am actualizat politicile privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679. Acest site foloseste cookie-uri pentru a furniza o experienta mai buna de navigare.

Am inteles!